Uslovi korišćenjaOvom veb stranicom upravljaj Women on the Way. Na celom sajtu izrazi „mi“, „nas“ i „naši“ odnose se na Žene na putu. Žena na putu nudi ovu veb stranicu, uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne sa ove stranice vama, korisniku, uslovljeno vašim prihvatanjem svih ovde navedenih uslova, pravila, politika i obaveštenja.

Posetom našem sajtu i/ili kupovinom nečega od nas, vi učestvujete u našoj „Usluzi“ i saglasni ste da ćete biti obavezani sledećim uslovima i odredbama („Uslovi korišćenja“, „Uslovi“), uključujući te dodatne uslove i smernice ovde referencirano i/ili dostupno putem hiperveze. Ovi Uslovi usluge primenjuju se na sve korisnike veb lokacije, uključujući, bez ograničenja, korisnike koji su pregledači, prodavci, kupci, trgovci i/ ili saradnici na sadržaju.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja usluge pre nego što pristupite ili koristite našu veb stranicu. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela sajta, saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja usluge. Ако се не слажете са свим одредбама и условима овог уговора, нећете моћи приступити веб локацији нити користити било које услуге. Ako se ovi Uslovi korišćenja usluge smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Uslove korišćenja usluge.

Sve nove funkcije ili alatke koje se dodaju trenutnoj prodavnici takođe podležu Uslovima korišćenja usluge. Najnoviju verziju Uslova korišćenja usluge možete pregledati u bilo kom trenutku na ovoj stranici. Zadržavamo pravo da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja usluge objavljivanjem ažuriranja i/ili promena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da periodično proveravate ovu stranicu za promene. Vaše dalje korišćenje ili pristup veb lokaciji nakon objavljivanja bilo kakvih promena predstavlja prihvatanje tih promena.

Naša prodavnica se nalazi na WooCommerce-u. Oni nam pružaju platformu za onlajn e-trgovinu koja nam omogućava da vam prodajemo naše proizvode.


USLOVI ONLINE PRODAVNICE

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja usluge, izjavljujete da ste najmanje punoletni u svojoj državi ili pokrajini prebivališta, ili da ste punoletni u svojoj državi ili pokrajini prebivališta i da ste nam dali saglasnost da dozvolite bilo kom od vaših maloletnih zavisnih lica u vašoj brizi da koriste ovaj sajt.

Ne smete da koristite naše proizvode u bilo koju nezakonitu ili neovlašćenu svrhu, niti smete, korišćenjem Usluge, kršiti bilo koje zakone u vašoj jurisdikciji (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).

Ne smete prenositi nikakve viruse ili bilo koji kod destruktivne prirode.

Kršenje ili kršenje bilo kojeg od Uslova rezultiraće trenutnim prekidom vaših Usluga.


OPŠTI USLOVI

Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo kome iz bilo kog razloga u bilo koje vreme.

Razumete da se vaš sadržaj (ne uključujući informacije o kreditnoj kartici) može preneti nešifrovan i da uključuje (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene radi prilagođavanja i prilagođavanja tehničkim zahtevima povezivanja mreža ili uređaja. Informacije o kreditnoj kartici su uvek šifrovane tokom prenosa preko mreža.

Saglasni ste da nećete umnožavati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorišćavati bilo koji deo Usluge, korišćenje Usluge ili pristup Usluzi ili bilo koji kontakt na veb lokaciji preko koje se usluga pruža, bez naše izričite pismene dozvole .

Naslovi koji se koriste u ovom sporazumu uključeni su samo radi praktičnosti i neće ograničiti ili na drugi način uticati na ove Uslove.


TAČNOST, KOMPLETNOST I AKTUELNOST INFORMACIJA

Ne snosimo odgovornost ako informacije dostupne na ovom sajtu nisu tačne, potpune ili aktuelne. Materijali na ovoj veb stranici služe samo za opšte informacije i ne treba ih oslanjati niti ih koristiti kao isključivu osnovu za donošenje odluka bez konsultovanja sa primarnim, tačnijim, potpunijim ili blagovremenijim izvorima informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovom sajtu je na vašu sopstvenu odgovornost.

Ovaj sajt može da sadrži određene istorijske informacije. Istorijske informacije, nužno, nisu aktuelne i date su samo za vašu referencu. Zadržavamo pravo da izmenimo sadržaj ovog sajta u bilo kom trenutku, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našem sajtu. Saglasni ste da je vaša odgovornost da nadgledate promene na našem sajtu.


IZMENE CENA

Cene naših proizvoda su podložne promeni bez prethodne najave.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ili prekinemo Uslugu (ili bilo koji njen deo ili sadržaj) bez obaveštenja u bilo kom trenutku.

Nećemo biti odgovorni vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakvu modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili prekid usluge.


PROIZVODI ILI USLUGE

Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupni isključivo na internetu preko veb stranice. Ovi proizvodi ili usluge mogu imati ograničene količine i podležu vraćanju ili razmeni samo u skladu sa našom Politikom vraćanja.

Potrudili smo se da što preciznije prikažemo boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u prodavnici. Ne možemo garantovati da će prikaz bilo koje boje na monitoru vašeg računara biti tačan.

Zadržavamo pravo, ali nismo u obavezi, da ograničimo prodaju naših proizvoda ili usluga na bilo koju osobu, geografski region ili jurisdikciju. Ovo pravo možemo iskoristiti od slučaja do slučaja. Zadržavamo pravo da ograničimo količine svih proizvoda ili usluga koje nudimo. Svi opisi proizvoda ili cene proizvoda podložni su promeni u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja, po našem sopstvenom nahođenju. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku prekinemo bilo koji proizvod. Svaka ponuda za bilo koji proizvod ili uslugu napravljena na ovom sajtu je nevažeća tamo gde je zabranjena.

Ne garantujemo da će kvalitet bilo kojih proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala koji ste kupili ili pribavili ispuniti vaša očekivanja, niti da će sve greške u Usluzi biti ispravljene.


TAČNOST PODATAKA O TROŠKOVIMA I PROFILU

Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu koju naručite kod nas. Možemo, prema sopstvenom nahođenju, ograničiti ili otkazati količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po porudžbini. Ova ograničenja mogu uključivati ​​porudžbine koje se šalju sa ili pod istim korisničkim nalogom, istom kreditnom karticom i/ili porudžbinama koje koriste istu adresu za obračun i/ili isporuku. U slučaju da izvršimo promenu ili otkažemo porudžbinu, možemo pokušati da vas obavestimo tako što ćemo kontaktirati e-poštu i/ili adresu za obračun/telefon koji ste dobili u trenutku kada je porudžbina napravljena. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo porudžbine za koje se, prema našoj proceni, čini da su dali dileri, preprodavci ili distributeri.

Slažete se da pružite trenutne, potpune i tačne podatke o kupovini i računu za sve kupovine izvršene u našoj prodavnici. Saglasni ste da ćete odmah ažurirati svoj nalog i druge informacije, uključujući vašu adresu e-pošte i brojeve kreditnih kartica i datume isteka, kako bismo mogli da završimo vaše transakcije i kontaktiramo vas po potrebi.

Za više detalja, molimo vas da pogledate našu Politiku povraćaja proizvoda.


OPCIONI ALATI

Možemo vam pružiti pristup alatima trećih strana nad kojima niti nadgledamo niti imamo bilo kakvu kontrolu ili unos.

Prihvatate i slažete se da pružamo pristup takvim alatima „takvi kakvi jesu“ i „dostupni“ bez ikakvih garancija, izjava ili uslova bilo koje vrste i bez ikakvih odobrenja. Nećemo imati nikakvu odgovornost koja proističe iz ili se odnosi na vašu upotrebu opcionih alata trećih strana.

Svako vaše korišćenje opcionalnih alata koji se nude putem ove stranice u potpunosti ste na sopstvenu odgovornost i diskreciju, pa se morate pobrinuti da ste upoznati i da odobrite uslove pod kojima relevantni dobavljači pružaju usluge.

Takođe možemo, u budućnosti, ponuditi nove usluge i/ili funkcije putem veb-sajta (uključujući objavljivanje novih alata i resursa). Takve nove funkcije i/ili usluge će takođe biti predmet ovih Uslova korišćenja usluge.


VEZE KA TREĆIM STRANAMA

Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni putem naše usluge mogu uključivati ​​materijale trećih strana.

Veze trećih strana na ovom sajtu mogu da vas usmere na veb stranice trećih strana koje nisu povezane sa nama. Nismo odgovorni za ispitivanje ili procenu sadržaja ili tačnosti i ne garantujemo i nećemo imati nikakvu odgovornost za bilo kakve materijale ili veb lokacije trećih strana, ili za bilo koji drugi materijal, proizvode ili usluge trećih strana.

Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili štetu u vezi sa kupovinom ili korišćenjem robe, usluga, resursa, sadržaja ili bilo koje druge transakcije izvršene u vezi sa bilo kojim veb-sajtom trećih strana. Pažljivo pregledajte politike i prakse treće strane i uverite se da ih razumete pre nego što se uključite u bilo koju transakciju. Žalbe, tvrdnje, nedoumice ili pitanja u vezi sa proizvodima trećih strana treba da budu upućene trećoj strani.


KOMENTARI KORISNIKA, POVRATNE INFORMACIJE I DRUGE PODNESKE

Ako, na naš zahtev, pošaljete određene konkretne podneske (na primer, konkurse) ili bez našeg zahteva, šaljete kreativne ideje, sugestije, predloge, planove ili druge materijale, bilo onlajn, putem e-pošte, direktnim porukama na društvenim mrežama ili u suprotnom (zajedno, 'komentari'), saglasni ste da možemo, u bilo kom trenutku, bez ograničenja, uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti u bilo kom mediju sve komentare koje nam prosledite. Mi smo i nećemo biti u obavezi (1) da bilo kakve komentare čuvamo u poverenju; (2) da plati nadoknadu za bilo kakve komentare; ili (3) da odgovori na sve komentare.

Možemo, ali nemamo obavezu da nadgledamo, menjamo ili uklanjamo sadržaj za koji po sopstvenom nahođenju utvrdimo da je nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, klevetnički, pornografski, opscen ili na neki drugi način nepoželjan ili da krši intelektualnu svojinu bilo koje strane ili ove Uslove korišćenja usluge .

Saglasni ste da vaši komentari neće kršiti nijedno pravo treće strane, uključujući autorska prava, žig, privatnost, ličnost ili druga lična ili vlasnička prava. Takođe se slažete da vaši komentari neće sadržavati klevetnički ili na drugi način nezakonit, uvredljiv ili opsceni materijal, niti sadržati bilo koji računarski virus ili drugi zlonamerni softver koji bi na bilo koji način mogao uticati na rad Usluge ili bilo koje povezane veb lokacije. Ne smete da koristite lažnu adresu e-pošte, da se pretvarate da ste neko drugi osim sebe, ili da na drugi način obmanjujete nas ili treća lica u pogledu porekla bilo kakvih komentara. Vi ste isključivo odgovorni za sve komentare koje date i njihovu tačnost. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve komentare koje ste postavili vi ili bilo koje treće lice.


LIČNI PODACI

Vaše dostavljanje ličnih podataka putem prodavnice regulisano je našom politikom privatnosti. Da biste videli našu Politiku privatnosti.


GREŠKE, NETAČNOSTI I PROPUSTI

Povremeno na našem sajtu ili u Servisu mogu postojati informacije koje sadrže štamparske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cene, promocije, ponude, troškove isporuke proizvoda, vreme tranzita i dostupnost. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste i da promenimo ili ažuriramo informacije ili otkažemo porudžbine ako je bilo koja informacija u usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb stranici netačna u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja (uključujući i nakon što ste poslali svoju porudžbinu) .

Ne preuzimamo nikakvu obavezu da ažuriramo, menjamo ili pojašnjavamo informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji, uključujući, bez ograničenja, informacije o cenama, osim u slučajevima kada je to propisano zakonom. Nijedan određeni datum ažuriranja ili osvežavanja koji se primenjuje na Uslugu ili na bilo koju srodnu veb lokaciju ne bi trebalo da se smatra da ukazuje na to da su sve informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji izmenjene ili ažurirane.ZABRANJENA UPOTREBA

Pored drugih zabrana navedenih u Uslovima korišćenja usluge, zabranjeno vam je korišćenje sajta ili njegovog sadržaja: (a) u bilo koju nezakonitu svrhu; (b) da nagovaraju druge da izvrše ili učestvuju u bilo kakvim nezakonitim radnjama; (c) da prekrši bilo koje međunarodne, savezne, pokrajinske ili državne propise, pravila, zakone ili lokalne uredbe; (d) da kršimo ili kršimo naša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih; (e) uznemiravati, zlostavljati, vređati, nanositi štetu, klevetati, klevetati, omalovažavati, zastrašivati ili diskriminisati na osnovu pola, seksualne orijentacije, vere, etničke pripadnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla ili invaliditeta; (f) da podnese lažne ili obmanjujuće informacije; (g) da otprema ili prenosi viruse ili bilo koju drugu vrstu zlonamernog koda koji će ili može biti korišćen na bilo koji način koji će uticati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo koje srodne veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta; (h) za prikupljanje ili praćenje ličnih podataka drugih; (i) za neželjenu poštu (j) za bilo koju nepristojnu ili nemoralu svrhu; ili (k) da ometa ili zaobilazi bezbednosne funkcije Usluge ili bilo koje povezane veb lokacije, druge veb lokacije ili Internet. Zadržavamo pravo da prekinemo vaše korišćenje usluge ili bilo koje srodne veb stranice zbog kršenja bilo koje od zabranjenih upotreba.


ODRICANJE GARANCIJA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ne garantujemo, ne predstavljamo niti jemčimo da će vaše korišćenje naše usluge biti neprekidno, blagovremeno, bezbedno ili bez grešaka.

Ne garantujemo da će rezultati koji se mogu dobiti korišćenjem usluge biti tačni ili pouzdani.

Slažete se da s vremena na vreme možemo ukloniti uslugu na neodređeno vreme ili otkazati uslugu u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja.

Izričito se slažete da je vaše korišćenje ili nemogućnost korišćenja usluge na sopstveni rizik. Usluga i svi proizvodi i usluge koji vam se isporučuju putem usluge su (osim ako je izričito navedeno od nas) obezbeđeni „kao što jesu“ i „kako su dostupni“ za vašu upotrebu, bez ikakvog predstavljanja, garancija ili uslova bilo koje vrste, bilo eksplicitnih ili podrazumevane, uključujući sve podrazumevane garancije ili uslove za prodaju, kvalitet za prodaju, pogodnost za određenu svrhu, trajnost, naslov i nekršenje.

Ni u kom slučaju Women on the Way, naši direktori, službenici, zaposleni, filijale, agenti, ugovarači, pripravnici, dobavljači, pružaoci usluga ili davaoci licenci neće biti odgovorni za bilo kakvu povredu, gubitak, potraživanje ili bilo koju direktnu, indirektnu, slučajnu, kaznenu, specijalne ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, izgubljenu dobit, izgubljeni prihod, izgubljenu ušteđevinu, gubitak podataka, troškove zamene ili bilo koju sličnu štetu, bilo da je zasnovana na ugovoru, delikt (uključujući nemar), strogu odgovornost ili na neki drugi način, koji proizilaze iz vašeg korišćenja bilo koje usluge ili bilo kog proizvoda nabavljenog korišćenjem usluge, ili za bilo koju drugu tvrdnju koja se na bilo koji način odnosi na vaše korišćenje usluge ili bilo kog proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve greške ili propuste u bilo kom sadržaju , ili bilo kakvog gubitka ili štete bilo koje vrste nastalih kao rezultat korišćenja usluge ili bilo kog sadržaja (ili proizvoda) objavljenog, prenošenog ili na drugi način učinjen dostupnim putem usluge, čak i ako su obavešteni o njihovoj mogućnosti. Pošto neke države ili jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posledičnu ili slučajnu štetu, u takvim državama ili jurisdikcijama, naša odgovornost će biti ograničena do maksimalnog stepena dozvoljenog zakonom.ODŠTETA

Saglasni ste da ćete obeštetiti, braniti i držati van rizika Women on the Way i podružnice, filijale, partnere, službenike, direktore, agente, ugovarače, davaoce licenci, pružaoce usluga, podizvođače, dobavljače, pripravnike i zaposlene, bezopasne od bilo kakvog zahteva, uključujući razumne advokatske naknade, koje je izvršila bilo koja treća strana zbog ili proisteklih iz vašeg kršenja ovih Uslova korišćenja usluge ili dokumenata koje oni sadrže referencom, ili vašeg kršenja bilo kog zakona ili prava treće strane.


DELIVOST

U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nezakonita, nevažeća ili neprimenljiva, takva odredba će ipak biti primenljiva u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom i smatraće se da je deo koji se ne može primeniti odvojen od ovih Uslova, takva odluka neće uticati na valjanost i sprovodljivost bilo koje druge preostale odredbe.


PREKID

Obaveze i obaveze strana koje su nastale pre datuma raskida ostaju i nakon raskida ovog ugovora za sve svrhe.

Ovi Uslovi korišćenja usluge su na snazi ​​osim ako i dok ih ne prekinete vi ili mi. Možete da prekinete ove Uslove korišćenja usluge u bilo kom trenutku tako što ćete nas obavestiti da više ne želite da koristite naše Usluge ili kada prestanete da koristite naš sajt.

Ako po našoj sopstvenoj proceni ne uspete ili sumnjamo da niste uspeli da se pridržavate bilo koje odredbe ili odredbe ovih Uslova korišćenja usluge, takođe možemo da raskinemo ovaj ugovor u bilo kom trenutku bez obaveštenja i vi ćete ostati odgovorni za sve dospele iznose do i uključujući datum raskida; i/ili u skladu sa tim može da vam uskrati pristup našim Uslugama (ili bilo kom njihovom delu).


ČITAV SPORAZUM

Neuspeh u izvršavanju ili sprovođenju bilo kog prava ili odredbe ovih Uslova usluge neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe.

Ovi Uslovi usluge i sve politike ili operativna pravila koja smo objavili na ovoj veb stranici ili u vezi sa Uslugom predstavljaju celokupan sporazum i razumevanje između vas i nas i uređuju vašu upotrebu Usluge, zamenjujući sve prethodne ili istovremene ugovore, komunikacije i predloge , bilo usmeno ili pismeno, između vas i nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve prethodne verzije Uslova korišćenja usluge).

Bilo kakve nejasnoće u tumačenju ovih Uslova korišćenja usluge neće se tumačiti protiv strane sastavljača.


NADLEŽNO PRAVO

Ovi Uslovi korišćenja usluge i svi posebni ugovori kojima vam pružamo Usluge biće vođeni i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Srbije.


PROMENE USLOVA USLUGE

Na ovoj stranici u svakom trenutku možete pregledati najnoviju verziju Uslova usluge.

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da ažuriramo, menjamo ili zamenjujemo bilo koji deo ovih Uslova usluge objavljivanjem ažuriranja i izmena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da povremeno proveravate našu veb stranicu radi promena. Vaše dalje korišćenje ili pristup našoj veb stranici ili usluzi nakon objavljivanja bilo kakvih izmena ovih Uslova usluge predstavlja prihvatanje tih promena.

POVRAĆAJ PROZIVODA I REFUNDACIJA

POVRAĆAJI

Naša politika vraćanja ili refundiranja traje 14 dana. Ako je od vaše kupovine prošlo 14 dana, nažalost, ne možemo vam ponuditi povraćaj novca ili zamenu. 

Da biste imali pravo na povraćaj, vaš predmet mora biti nekorišćen i to u istom stanju u kojem ste ga primili. Takođe mora biti u originalnom pakovanju.

Kao malo, nezavisna socijalno preduzeće - više bismo voleli da uzmete kreditnu notu ili zamenite proizvod umesto da ga vratite.

Za porudžbine tokom prazničnog perioda imate vremena do 8. januara da primimo artikle za zamenu ili povrat.

Da bismo završili vaš povratak, zahtevamo račun ili dokaz o kupovini. Ako je moguće, molimo vas uključite i otpremnicu u kojoj se navodi razlog povratka.

Molimo pošaljite svoju pošiljku Potpisanu i s praćennjem na:

Vojvode Dragomira 18

11 000 Beograd

Srbija

Imajte na umu da da ste vi odgovorni za plaćanje sopstvenih troškova slanja za vraćanje vašeg artikla. Troškovi slanja se ne vraćaju.

KONTAKT

Sva pitanja o uslovima korišćenja usluge pošaljete nam na support@womenontheway.co

sr_RS